2014

Qershor, Hapja e programit të USAID-it Fuqizimi i Mbështetjes Kreditore e cila u morr me thamelimin dhe funksionalizimin e FKGK-së

_______________________________________________________________________________________________________