2018

 

Dhjetor, FKGK nënshkruan marrëveshjen për rritje të limitit të garancisë me PCB

_________________________________________________________________________________________________

Dhjetor, FKGK fillon implementimin e dritares Agro me  nënshkrimin e marrëveshjes së garancisë me ProCredit Bank, Banka për Biznes, Banka Kombëtare Tregtare, Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C. dhe NLB.  _________________________________________________________________________________________________

 

Tetor, FKGK nënshkruan marrëveshjen për rritje të limitit të garancisë me Bankën për Biznes ________________________________________________________________________________________________

 

Shtator, FKGK nënshkruan marrëveshjen e garancisë me Raiffeisen Leasing në Kosovë (RLKO)

________________________________________________________________________________________________

 

Qershor, FKGK bëhet anëtare e Shoqatës Evropiane për Institucionet Garantuese - AECM.

________________________________________________________________________________________________

Maj, FKGK nënshkruan marrëveshjen për rritje të limitit të garancisë me TEB Bank.

________________________________________________________________________________________________

Mars, FKGK lanson Dritaren Agro.

________________________________________________________________________________________________

 

Mars, FKGK nënshkruan marrëveshjen për rritje të limitit të garancisë me Bankën për Biznes.