• Politikat e Brendshme

 • Përshkrimi i Shërbimeve

  Garanci për institucionet financiare për të mbuluar rrezikun për kreditë e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM-të).

  • Garancitë do të ofrohen për shumën deri në 50% të kryegjësë së kredive për NMVM-të. Garancioni mund të jetë edhe me përqindje më të ulët.
  • Ekspozimi maksimal i garancisë që Fondi mund t'i ofrojë huamarrësit ose grupit të ndërlidhur të huamarrësit  do të jetë 250K EUR, ndërsa madhësia...
  Lexo më shumë
 • Bizneset që Kualifikohen

  Parametrat për NMVM-të që kualifikohen për financim nën garanci përfshijnë, por pa u kufizuar në këto në vijim:

  • NMVM-të në pronësi private.
  • NMVM-të që kanë regjistrimin e biznesit dhe numrat fiskalë.
  • Një huamarrës i kualifikuar duhet të jetë njëqind për qind (100%) në pronësi të qytetarëve privatë ose banorëve të përhershëm të Kosovës, pa asnjë pronësi të Qeverisë gjatë periudhës së mbulimit të...
  Lexo më shumë