Bordi i Drejtorëve

Fondi Kosovar për Garanci Kreditore, përmes legjislacionit përkatës, qeveriset nga një Bord Drejtorësh në përbërje prej shtatë (7) anëtarëve:

  • A. Një (1) anëtar sipas detyrës zyrtare, i emëruar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë e Republikës së Kosovës;
  • B. Një (1) anëtar sipas detyrës zyrtare, i emëruar nga Ministria e Financave e Republikës së Kosovës;
  • C. Katër (4) anëtarë të pavarur, të emëruar nga donatorët, dhe
  • D. Drejtori menaxhues i FKGK-së.

 

Anëtarët aktual të Bordit të Drejtorëve të FKGK-së janë:

Rinor Gjonbalaj, Kryetar i Bordit

Anëtar i pavarur i Bordit

Arta Hoxha

Anëtare e pavarur e Bordit

Besnik Berisha

Drejtor menaxhues i FKGK-së

Kreshnik Kurtishi

Anëtar i pavarur i Bordit

Melih Cadirci

Anëtar i pavarur i Bordit

Nol Buzhala

Anëtar i Bordit sipas detyrës zyrtare

Salvador Elmazi

Anëtar i Bordit sipas detyrës zyrtare