Donatorët/Partnerët

Përpjekjet për kapitalizimin e FKGK-së janë në vazhdim e sipër, me zotimet e financimit nga Qeveria e Kosovës përmes Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, si dhe agjencitë tjera donatore, duke përfshirë këtu Agjencinë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID), si dhe Bankën Zhvillimore Gjermane KfW.