2017

Dhjetor, Nënshkrimi i marrëveshjeve me vlerë prej 7.450 milionë euro mes Bankës Gjermane për Zhvillim (KFW) dhe Ministrisw së Financave  të cilat dedikohen për rritjen e kapitalit të FKGK-së.

_______________________________________________________________________________________________________

Nëntor, Nënshkruhet Marrëveshja e Garancisë 10 Milion EURO mes Fondit Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK) dhe Agjencisë Suedeze për Zhvillim e Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida) përfaqësuar nga Ambasada Suedeze.

_______________________________________________________________________________________________________

Nëntor, FKGK në bashkëpunim me SHBK dhe USAID/Agricultural Growth and Rural Opportunities – AGRO organizoi Tryezen e Rumbullakët e Institucioneve Financiare dhe Agrobizneseve.

_______________________________________________________________________________________________________

Tetor, Fondi Kosovar për Garanci Kreditore dhe Shoqata e Bankave të Kosovës organizuan një takim me Bankat.

_______________________________________________________________________________________________________

Qershor, FKGK nënshkruan marrëveshjen për rritje të limitit për garanci me Bankën për Biznes.

_______________________________________________________________________________________________________

Qershor, FKGK nënshkruan Marrëveshjen me Bankën Tregtare Kombëtare Dega në Kosovë.

_______________________________________________________________________________________________________

Qershor, Përfundimi i programit të USAID-it Fuqizimi i Mbështetjes Kreditore

_______________________________________________________________________________________________________

Janar, Emërohet Drejtori Menaxhues lokal i Fondit.