Synimet tona

FKGK do të punojë me bankat, IMF-të, IFJB-të, donatorët, Qeverinë e Kosovës, Bankën Qendrore, si dhe komunitetin e NMVM-ve për të arritur këto synime: