2014

Jun, otvaranje USAID-ovog programa Osnaživanje podrške kredita, koji se bavio i uspostavljanjem i puštanjem u rad KFKJ.

_______________________________________________________________________________________________________