2016

Septembar, registrovan je prvi kredit za jemstvo FKGK.

_______________________________________________________________________________________________________

Avgust, potpisivanje prvog sporazuma sa bankama.

_______________________________________________________________________________________________________

Avgust, uvođenje MIS-a FKGK.

_______________________________________________________________________________________________________

Maj, sporazum između USAID-a i CBK o upravljanju grantom za doprinos kapitalu FKGK.

_______________________________________________________________________________________________________

Maj, sporazum o saradnji između FKGK i CBK.

_______________________________________________________________________________________________________

Ppril, svečanost puštanja u rad FKGK.

_______________________________________________________________________________________________________

Februar, obrazovanje Odbora direktora i usvajanje Statuta FKGK.

_______________________________________________________________________________________________________

Januar, usvojen Zakon o uspostavljanju FKGK, čime je stvoren zakonski osno za uspostavljanje institucije.