2016

Septembar, registrovan je prvi kredit za jemstvo KFKJ.

_______________________________________________________________________________________________________

Avgust, potpisivanje prvog sporazuma sa bankama.

_______________________________________________________________________________________________________

Avgust, uvođenje MIS-a KFKJ.

_______________________________________________________________________________________________________

Maj, sporazum između USAID-a i CBK o upravljanju grantom za doprinos kapitalu KFKJ.

_______________________________________________________________________________________________________

Maj, sporazum o saradnji između KFKJ i CBK.

_______________________________________________________________________________________________________

Ppril, svečanost puštanja u rad KFKJ.

_______________________________________________________________________________________________________

Februar, obrazovanje Odbora direktora i usvajanje Statuta KFKJ.

_______________________________________________________________________________________________________

Januar, usvojen Zakon o uspostavljanju KFKJ, čime je stvoren zakonski osno za uspostavljanje institucije.