• Pregled

  Kosovski fond za kreditno jemstvo (KFKJ) je lokalni, nezavisni, održivi organ za kreditno jemstvo koji finansijskim institucijama izdaje jemstva za portfelj zajma da bi pokrile do 50 % rizika za zajmove koje daju mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP).

  KFKJ može imati ključnu ulogu u omogućavanju MMSP da dođu do više finansijskih sredstava za svoj razvoj. Smanjenjem rizika od davanja pozajmica MMSP, podstaknuće finansijske...

  Procitajte vise
 • Glavni Ciljevi

  KFKJ će raditi sa bankama, MFI, NFBI, donatorima, Vladom Kosova, Centralnom bankom i zajednicom MMSP na ostvarivanju sledećih ciljeva:

  • Povećati sredstva za pozajmice MMSP na Kosovu preko lokalnih finansijskih institucija;
  • Stvoriti radna mesta, povećati lokalnu proizvodnju i usluge dodate vrednosti, unaprediti trgovinski bilans, proširiti poresku osnovu, ojačati društvenu mrežu sigurnosti i smanjiti...

  Procitajte vise
 • Opis Usluga

  Upravljanje rizikom, politika i procedure

  • Jemstva će biti ponuđena u visini do 50 % od glavnice zajmova datih MMSP (zajmodavac može da uzme jemstvo i u manjem procentu)
  • Samo novi zajmovi će moći da se stave pod jemstvom. Davanje jemstva za pokrivanje zajmova za refinansiranje ili restrukturisanje obično neće biti dozvoljeno, pošto je namera programa da MMSP stavi na raspolaganje nova finansijska sredstva,...
  Procitajte vise