Donatori/Partneri

U toku su napori da se obezbedi kapital za KFKJ gde su obavezu obezbeđivanja sredstava preuzeli Vlada Kosova, preko Ministarstva trgovine i industrije, i druge međunarodne donatorske agencije, uključujući i Agenciju Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID), i KfW Razvojnu banku.