Glavni Ciljevi

KFKJ će raditi sa bankama, MFI, NFBI, donatorima, Vladom Kosova, Centralnom bankom i zajednicom MMSP na ostvarivanju sledećih ciljeva:

 

  • Povećati sredstva za pozajmice MMSP na Kosovu preko lokalnih finansijskih institucija;
  • Stvoriti radna mesta, povećati lokalnu proizvodnju i usluge dodate vrednosti, unaprediti trgovinski bilans, proširiti poresku osnovu, ojačati društvenu mrežu sigurnosti i smanjiti siromaštvo;
  • Povećati prilike za nedovoljno zastupljene privredne sektore i populaciju, uključujući žene, manjine, poljoprivrednike, preduzetnike i mlade
  • Pomoći da se otključa i mobiliše otprilike 600 miliona evra viška likvidnosti u bankama da bi se obezbedio kapital za razvoj preduzeća i zapošljavanje; i
  • Pomoći MFI i NBFI da smanje svoj rizik i pomoći da mikro i mala preduzeća postanu „uspešna“.