Institucionalne vrednosti

Institucionalne vrednosti FKGK, koje su ugrađene u instituciju i služe razvoju svakodnevnih poslovnih praksi, daju smernice koje obezbeđuju da naše poslovne delatnosti poseduju najviši nivo odgovornosti i da su u skladu sa najvišim etičkim i moralnim standardima.

Transparentnost: Kao institucija od javnog interesa, FKGK veruje da je razmena podataka o radnim praksama, politici i finansijskim te poslovnim rezultatima sa partnerima, drugim akterima, kao i sa opštom javnošću od najvišeg značaja.

Partnerstvo i saradnja: Izgradnja zdravih odnosa, na osnovu transparentnosti i odgovornosti sa našim partnerima, pomaže da se postignu zajednički ciljevi, izgrade kredibilitet i uzajamno poštovanje.

Objektivnost i nezavisnost u donošenju odluka: FKGK će održavati svoju objektivnost i svoju nezavisnost u donošenju odluka, na osnovu zdravih razloga i načela, promovišući dalji razvoj finansijskog sektora.

Posvećenost: Posvećenošću i profesionalizmom, zaposleni u FKGK nastoje da ispune misiju i ciljeve institucije, verujući u ulogu i pozitivan uticaj koji će institucija imati na zdrav ekonomski razvoj.

Timski rad i profesionalizam na radu: FKGK poseduje tim stručnjaka koji sarađuju na osnovu uzajamnog poštovanja. Timski rad na rešavanju problema i u inicijativama, otvorena komunikacija i razmena radnih iskustava osnova je uspeha FKGK. Integritet i lično dostojanstvo vrednost je koja prati svakog zaposlenog u obavljanju dužnosti i preduzimanju inicijativa, bez kompromisa oko takvih načela.