2017

Decembar, potpisivanje sporazuma na iznos od 7.450 miliona evra između Nemačke razvojne banke (KFW) i Ministarstva finansija, namenjenih povećanju kapitala FKGK.

_______________________________________________________________________________________________________

Novembar, Ugovor o jemstvu na iznos od 10 miliona evra potpisan je između Kosovskog fonda za kreditno jemstvo (FKGK) i Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (Sida) koju predstavlja Ambasada Švedske.

_______________________________________________________________________________________________________

Novembar, FKGK, u saradnji sa BUK i USAID-om/Poljoprivredni rast i ruralne prilike - AGRO, organizovao je tribine sa finansijskim institucijama i poljoprivrednim preduzećima.

_______________________________________________________________________________________________________

Octobar, Kosovski fond za kreditno jemstvo i Bankarsko udruženje na Kosovu organizovali su skup sa bankama.

_______________________________________________________________________________________________________

Jun, FKGK potpisao je sporazum o povećanju limita za jemstva sa bankom Banka për Biznes.

_______________________________________________________________________________________________________

Jun, FKGK potpisao je sporazum sa bankom Banka Kombëtare Tregtare, filijalom na Kosovu.

_______________________________________________________________________________________________________

Jun, USAID-ov program Osnaživanje podrške kredita završio je sa radom.

_______________________________________________________________________________________________________

Januar, imenovan je lokalni upravni direktor Fonda.