Kvalifikovana MMSP

Uslovi za kvalifikovanje MMSP za kredit pod jemstvom obuhvataju, između ostalog:

  • MMSP u privatnom vlasništvu.
  • MMSP moraju da budu registrovana i da imaju fiskalni broj.
  • Kvalifikovani zajmoprimac mora biti u celosti (100 %) u vlasništvu fizičkih lica koja su državljani ili stalni rezidenti Kosova, bez vlasništva Vlade u periodu u kom je zajam pokriven jemstvom.
  • MMSP koja imaju manje od 250 zaposlenih.
  • Mikro, malo i srednje preduzeće (MMSP), prema definiciji iz ZKFKJ, a koje nije zabranjeno merodavnim pravom, regulatornim odredbama ili međunarodnim ugovorima čija je Kosovo strana.
  • Kvalifikovani zajmoprimac obuhvata svaku stranu povezanu sa istim zajmoprimcem, kako je definisano ZKFKJ.