Naši ciljevi

FKGK će raditi sa bankama, MFI, NFBI, donatorima, Vladom Kosova, Centralnom bankom Kosova i zajednicom MMSP na ostvarivanju sledećih ciljeva: