Odbor Direktora

Kosovskim fondom za kreditno jemstvo rukovodi Odbor direktora, na osnovu Zakona o uspostavljanju istog, koji se sastoji od sedmoro (7) članova:

  • Jedan (1) član po službenoj dužnosti koga bira Ministarstvo trgovine i industrije Republike Kosovo;
  • Jedan (1) član po službenoj dužnosti koga bira Ministarstvo finansija Republike Kosovo;
  • Četiri (4) nezavisna člana koje biraju donatori i
  • Upravni direktor FKGK.

 

Sadašnji članovi Odbora direktora FKGK su:

 

Besnik Berisha

Upravni direktor FKGK

 

 

Kreshnik Kurtishi

Zamenik direktora USAID-ovog projekta „Partnerstvo za razvoj“

 

 

Salvador Elmazi

Načelnik Odeljenja za budžet, Ministarstvo finansija, Vlade Republike Kosovo