Opis Usluga

Jemstva za finansijske institucije da bi se pokrio kreditni rizik za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP).

  • Jemstva će se davati u visini do 50 % glavnice zajma za MMSP.Jemstva mogu biti i u nižem procentu.
  • Najveća izloženost jemstva koju Fond može da ponudi zajmoprimcu ili grupi povezanih zajmoprimaca iznosiće 250 hiljada evra, dok će najveća izloženost kredita iznositi 1 milion evra.
  • Krajnji rok za otplatu kredita pod jemstvom biće 84 meseca.
  • Dugoročni investicioni krediti (za nabavku mašina, opreme, tehnologije i nepokretnosti, krediti u vezi sa poslovnim delatnostima, poput finansiranja poslovnih prostorija, npr. objekti fabrike) i krediti u svrhu radnog kapitala, mogu da se kvalifikuju za stavljanje pod jemstvom.
  • Jemstva se daju samo na glavnicu. Jemstva ne obuhvataju kamatu ili drugi iznos dugovanja ili druge troškove zajmodavca.