Proces odobravanja jemstva

Kako funkcioniše portfelj jemstva?

 

 1. Potencijalni zajmoprimac (MMSP) podnosi zahtev za kredit FI registrovanoj kod Fonda.
 2. Registrovana FI vrši redovnu analizu kredita primenjujući svoje standarde odobravanja.
   • Odlučuje da li je kandidat kvalifikovan za jemstvo od FKGK.
   • Odobrava kredit MMSP.
   • Unosi predmet u MIS sistem.
 3. KFKJ proverava kriterijume i dobija zahtev sa pretpostavkom da je FI koja podnosi predmet već izvršila neophodnu proveru pretpostavke kreditnog rizika i da je odredila da li je zajmoprimac kvalifikovan za kredit.
 4. KFKJ je osmislio ex ante i ex post mehanizme monitoringa da bi pratio/proveravao učinak svake od registrovanih FI.