Zakon o osnivanju FKGK

Zakon o uspostavljanju FKGK pokrenulo je Ministarstvo trgovine i industrije, a njegovu izradu je podržao USAID na Kosovu, preko programa Osnaživanje podrške kredita (ECS). Zakon je stupio na snagu 23.01.2016. god.